Disclaimer

Disclaimer voor Torremolinoshotel.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Torremolinoshotel.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet misbruikt. Als u foto’s wilt gebruiken van onze site vraag dan vooraf welke foto’s een copyright hebben.

Geen garantie op juistheid
Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave en een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Torremolinoshotel.nl is geen touroperator maar verwijst bezoekers door naar de websites van reisorganisaties. Voor vragen en/of klachten over uw reis kunt u het best contact opnemen met de touroperator die uw reis uitvoert. Algemene vragen zullen wij zo goed als mogelijk trachten te beantwoorden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Torremolinoshotel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Torremolinoshotel.nl, 6-12-2019